ГИМНАЗИЈА "ВУК КАРАЏИЋ"


ТРСТЕНИК

Tel: +381(0)37 711 844 | Mail: gimvkts@mts.rs

Site SearchДржавна матура


 

Програм државне матуре

Пројекат државне матуре

Правилник о програму опште и уметничке матуре

Правилник о програму стручне матуре и завршног испита

 

Правилници и закониФинансијски план за 2021. годину

Правилник о програму опште и уметничке матуре
Статут школе

Закон о основама система образовања и васпитања

Закон о средњем образовању и васпитању

Закон о изменама и допунама закона о средњем образовању и васпитању
Правилник о јавним исправама које издаје школа
Правилник о оцењивању ученика
Правилник о похваљивању и награђивању
Посебни протокол о заштити деце и ученика

Заштита података о личности

Кодекс облачења

 

Настава 2021/22.Наставни планови за природни и друштвени смер - први разред

Наставни планови за природни и друштвени смер - други разред

Наставни планови за природни и друштвени смер - трећи и четврти разред

Наставни планови за информатички смер

Списак уџбеника

Списак лектире


Распореди 2021/22.Распоред часова за први и четврти разред

Распоред часова за други и трећи разред

Календар рада
Распоред одељења по учионицама
Распоред звоњења

Радно време библиотеке