ГИМНАЗИЈА "ВУК КАРАЏИЋ"


ТРСТЕНИК

Tel: +381(0)37 711 844 | Mail: gimvkts@mts.rs

Site SearchРуководствоrm1 (16K)

Светлана Михаиловић
Директор школе

rm1 (16K)

Ксенија Жерађанин
Секретар школе

rm1 (16K)

Mарија Лепосавић
Шеф рачуноводства

rm1 (16K)

Марија Обрадовић
ПедагогПриродна група предметаrm1 (16K)

Дејан Кончар
Математика

rm1 (16K)

Драгана Градиштанац
Математика

rm1 (16K)

Катарина Павловић
Математика

rm1 (16K)

Драгана Агатоновић
Математика

rm1 (16K)

Гордана Антић
Математика, Рачунарство и информатика

rm1 (16K)

Снежана Вукчевић
Рачунарство и информатика

rm1 (16K)

Јелена Ракић
Рачунарство и информатика

rm1 (16K)

Марија Недељковић-Живковић
Физика

rm1 (16K)

Милош Међедовић
Физика

rm1 (16K)

Ранка Вељковић
Хемија

rm1 (16K)

Драган Глиџић
Хемија

rm1 (16K)

Љиљана Бабовић
Биологија

rm1 (16K)

Аница Нешић
Биологија


Језичка група предмета
rm1 (16K)

Гордана Миљковић
Српски језик и књижевност

rm1 (16K)

Јелена Ранђеловић
Српски језик и књижевност

rm1 (16K)

Биљана Павловић
Српски језик и књижевност

rm1 (16K)

Љиљана Недељковић
Српски језик и књижевност

rm1 (16K)

Сузана Рачић
Енглески језик

rm1 (16K)

Јелена Ранђеловић
Енглески језик, Немачки језик

rm1 (16K)

Ана Шандор
Енглески језик

rm1 (16K)

Славица Топаловић
Француски језик

rm1 (16K)

Наташа Џамић
Италијански језик

rm1 (16K)

Сандра Чеперковић
Италијански језик

rm1 (16K)

Лидија Новалић
Немачки језик

rm1 (16K)

Славица Левић
Латински језик

rm1 (16K)

Ана Mитровић
Латински језик, Грађанско васпитање


Друштвена група предмета


 

rm1 (16K)

Душица Бурић
Географија

rm1 (16K)

Дуња Анђелковић
Географија

rm1 (16K)

Љиљана Илић
Историја

rm1 (16K)

Иван Нешић
Историја

rm1 (16K)

Катарина Митровић
Психологija

rm1 (16K)

Ана Величковић
Ликовна култура

rm1 (16K)

Весна Марић
Музичка култура, Грађанско васпитање

rm1 (16K)

Владимир Гавриловић
Физичко васпитање

rm1 (16K)

Александар Алексовски
Физичко васпитање

rm1 (16K)

Ана Миљковић
Филозофија, Грађанско васпитање

rm1 (16K)

Сузана Борота
Социологија, Грађанско васпитање

rm1 (16K)

Иван Миленковић
Устав и права грађана

rm1 (16K)

Катарина Ивановић
Грађанско васпитање

rm1 (16K)

Слађана Бељић
Грађанско васпитање

rm1 (16K)

Стефан Ђурђевић
Верска наставаПомоћно техничко особљеrm1 (16K)

Радица Цветковић
Чистач-хигијеничар

rm1 (16K)

Габријела Миљковић
Чистач-хигијеничар

rm1 (16K)

Јулијана Станојчић
Чистач-хигијеничар

rm1 (16K)

Снежана Пршић
Чистач-хигијеничар

rm1 (16K)

Горан Јовановић
Домар-магационер