ГИМНАЗИЈА "ВУК КАРАЏИЋ"


ТРСТЕНИК

Tel: +381(0)37 711 844 | Mail: gimvkts@mts.rs

Site SearchРазредне старешинеИнформатички смер


Гимназија има 2 одељењe ученика са посебним способностима за рачунарство и информатику.

 

ПРЕЗЕНТАЦИЈА ОДЕЉЕЊА

Природно-математички смер

Гимназија има укупно 5 одељења природно-математичког смера у четири разреда.

 

 

 

Друштвено-језички смер

Гимназија има укупно 7 одељења друштвено-језичког смера у четири разреда.

 

I разред
     I-3     Љиљана Илић
II разред
     II-3    Биљана Павловић
     II-4    Ана Шандор 
III разред
     III-2   Јелена Ракић
     III-3   Весна Марић
IV разред
     IV-3    Марија Недељковић-Живковић
     IV-4    Љиљана Недељковић