ГИМНАЗИЈА "ВУК КАРАЏИЋ"


ТРСТЕНИК

Tel: +381(0)37 711 844 | Mail: gimvkts@mts.rs

Site SearchРазредне старешине

Природно-математички смер

Гимназија има укупно 8 одељења природно-математичког смера у четири разреда.

 

 

Друштвено-језички смер

Гимназија има укупно 8 одељења друштвено-језичког смера у четири разреда.