Колектив

Друштвена група предмета

Слађана
Бељић

Географија

Јелена
Николић

Географија

Љиљана
Илић

Историја

Милош
Бојовић

Историја

Катарина
Митровић

Психологија

Ана
Величковић

Ликовна култура

Јована
Хинић

Музичка култура

Владимир
Гавриловић

Физичко и здравствено васпитање

Александар
Алексовски

Физичко и здравствено васпитање

Ана
Миљковић

Филозофија


Сузана
Борота

Социологија


Катарина
Ивановић

Грађанско васпитање

Давид
Јанић

Верска настава