ГИМНАЗИЈА "ВУК КАРАЏИЋ"


ТРСТЕНИК

Tel: +381(0)37 711 844 | Mail: gimvkts@mts.rs

Site SearchО школиskola

У априлу месецу 1990. године отпочела је трансформација Образовног центра "Прва петолетка", те је на седници Радничког савета одржаној 7.04.1990. године донета одлука о издвајању ООУР-а Школе за економско-комерцијалну и трговинску, природно-математичку и хемијско-технолошку струку из Образовног центра.
Од бившег Образовног центра настале су три установе и то:

- Техничка школа Трстеник,
- Гимназија "Вук Караџић", и
- Дом ученика и студената.


Дана 5.06.1990. године СО Трстеник, на заједничкој седници свих већа донела је одлуку о оснивању Гимназије у Трстенику, бр. 611-3/90-01 под називом Гимназија "Вук Караџић".
После спроведене законске процедуре, 27.08.1990. године, решењем Окружног привредног суда у Краљеву ФI 1373/90, у судски регистар уписана је установа Гимназија "Вук Караџић" са п. о. Трстеник.