Blog Home One Subheading

Card image cap

Историјат

У априлу месецу 1990. године отпочела је трансформација Образовног центра "Прва петолетка", те је на седници Радничког савета одржаној 7. 4. 1990. године донета одлука о издвајању ООУР-а Школе за економско-комерцијалну и трговинску, природно-математичку и хемијско-технолошку струку из Образовног центра.

Од бившег Образовног центра настале су три установе и то:

  • Техничка школа Трстеник,
  • Гимназија "Вук Караџић", и
  • Дом ученика и студената.

Дана 5. 6. 1990. године СО Трстеник, на заједничкој седници свих већа донела је одлуку о оснивању Гимназије у Трстенику, бр. 611-3/90-01 под називом Гимназија "Вук Караџић".

После спроведене законске процедуре, 27. 8. 1990. године, решењем Окружног привредног суда у Краљеву ФI 1373/90, у судски регистар уписана је установа Гимназија "Вук Караџић" са п. о. Трстеник.

Read More →
Card image cap

Post Title

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Reiciendis aliquid atque, nulla? Quos cum ex quis soluta, a laboriosam. Dicta expedita corporis animi vero voluptate voluptatibus possimus, veniam magni quis!

Read More →
Card image cap

Post Title

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Reiciendis aliquid atque, nulla? Quos cum ex quis soluta, a laboriosam. Dicta expedita corporis animi vero voluptate voluptatibus possimus, veniam magni quis!

Read More →
Такмичења
Ученички радови
You can put anything you want inside of these side widgets. They are easy to use, and feature the new Bootstrap 4 card containers!
-->