О школи

Card image cap

Историјат

Од оснивања, наша Гимназија је образовно-васпитна установа, и у административном, и у правом значењу. Наиме, током свих ових година, наша школа је изнедрила хиљаде и хиљаде, образованих, младих људи, који су свој академски живот наставили у свим универзитетским градовима широм Србије.

Но, оно што их је красило, није само темељно и свеобухватно образовање; васпитавани у духу свог, модерног времена, током гимназијских дана, учврстили су свој идентитет и израсли у прихваћене људе са изграђеним вредностима и ставовима.

И тако и до данашњих дана...

А почело је те давне 1945. године, када је одлуком Министарства просвете, укинута Мешовита грађанска школа у Трстенику и уместо ње отворена је државна непотпуна Гимназија. Након тога, одлуком Савета за просвету среза Крушевац, нижи разреди Гимназије премештени су у осмогодишњу школу, а виши разреди формирају вишу гимназију, тако да је 1956. године основана Виша мешовита гимназија.

Савет за просвету и културу среза Крушевац доноси одлуку о постепеном гашењу Гимназије у Трстенику, почевши од школске 1957/58, да би се потпуно угасила 1960. године.

Након прекида у раду од 12 година, поново је отворена Гимназија у Трстенику, која је са радом почела 1972, а последња генерација је завршила 1979. године.

У априлу месецу 1990. отпочела је трансформација Образовног центра "Прва Петолетка", па је на седници Радничког савета донета одлука о издвајању ООУР-а школе за економско-комерцијалну и трговинску, природно-математичку и хемијско-технолошку струку из Образовног центра.

Референдумом од 14.06.1990. усвојен је Самоуправни споразум о променама у организовању радне организације, па су тако настале установе: Машинска школа "Прва Петолетка" Трстеник Гимназија "Вук Караџић" Трстеник Дом ученика и студената Трстеник

Дана 05.06.1990. Скупштина општина Трстеник на заједничкој седници свих већа донела је одлуку о оснивању Гимназије у Трстенику под називом Гимназија "Вук Караџић". После спроведене законске процедуре, 27.08.1990. решењем Окружног привредног суда у Краљеву, у судски регистар уписана је установа Гимназија "Вук Караџић" са подручја општине Трстеник. Први директор новоосноване Гимназије био је Љубодраг Станковић, професор југословенске књижевности и српскохрватског језика.

Школске 1993/1994. уписана је четврта генерација гимназијалаца, тако да је у потпуности дошло до гашења старих струка и занимања. На овај начин је заокружен циклус гимназијског образовања у Трстенику, после бројних трансформација, реформи и измена у Закону о средњем образовању. Укупно је било 517 ученика распоређених у 16 одељења.

У школској 1990/1991. гимназијско образовање похађали су само ученици првог разреда и то природно-математичког и друштвено-језичког смера. Те школске године није обележен Дан школе зато што је у Образовном центру Дан школе био 16. марта, а приликом оснивања, школа је добила назив "Вук Караџић". Одлучено је да се од наредне школске 1991/1992. као Дан школе узме 8. новембар, дан рођења великана наше писмености и културе - Вука Караџића.

Од школске 2020/2021. богатији смо за још један гимназијски смер - специјализовано одељење ученика са посебним способностима за рачунарство и информатику, или информатички смер, који се показао као веома атрактиван за ученике, тако да се надамо да ће заживети поред већ устаљених смерова.

Такмичења
Ученички радови
У припреми...