Одељења школске 2023/24. године

Информатички смер

Гимназија има 4 одељења ученика са посебним способностима за рачунарство и информатику.

I разред
II разред
III разред
IV разред

Природно - математички смер

Гимназија има укупно 4 одељења природно-математичког смера у четири разреда.

I разред
II разред
III разред
IV разред

Друштвено - језички смер

Гимназија има укупно 6 одељења друштвено-језичког смера у четири разреда.

I разред
II разред
III разред
IV разред