Одељења школске 2022/23

Информатички смер

Гимназија има 3 одељења ученика са посебним способностима за рачунарство и информатику.

Природно - математички смер

Гимназија има укупно 4 одељења природно-математичког смера у четири разреда.


Друштвено - језички смер

Гимназија има укупно 7 одељења друштвено-језичког смера у четири разреда.