Упис школске 2023/24

ШКОЛСКЕ 2023/24. ГОДИНЕ ГИМНАЗИЈА У ТРСТЕНИКУ ПЛАНИРА ДА УПИШЕ У ПРВИ РАЗРЕД:


Информације о упису ученика у први разред можете погледати на:

ОБАВЕШТЕЊЕ О УПИСУ УЧЕНИКА У ПРВИ РАЗРЕД

Програми изборних предмета:


НАСТАВНИ ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ:

План наставе за друштвено-језички, природно-математички смер и ученике надарене за рачунарство и информатику

ФЛАЈЕРИ ЗА УПИС У ГИМНАЗИЈУ

Друштвено-језички смер

Природно-математички смер

Информатички смер


Информације о упису у средњу школу можете да нађете на сајту министарства просвете http://mojasrednjaskola.gov.rs