Упис школске 2024/25

ШКОЛСКЕ 2024/25. ГОДИНЕ ГИМНАЗИЈА У ТРСТЕНИКУ ПЛАНИРА ДА УПИШЕ У ПРВИ РАЗРЕД:


ИНФОРМАЦИЈЕ О УПИСУ У ИТ СМЕР

У суботу 18. маја одржаће се пријемни испит за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику.

Обавештење у вези пријемног испита за ИТ смер гимназије.

Калкулатори које ученици могу користити на пријемном испиту.


НАСТАВНИ ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ

План наставе за друштвено-језички, природно-математички смер и ученике надарене за рачунарство и информатику


ФЛАЈЕРИ ЗА УПИС У ГИМНАЗИЈУ

Друштвено-језички смер

Природно-математички смер

Информатички смер


Информације о упису у средњу школу можете да нађете на сајту министарства просвете http://mojasrednjaskola.gov.rs