Колектив

Руководство

Александар
Срећковић

Директор школе

aleksandar.sreckovic@vukts.edu.rs

Ксенија
Жерађанин

Секретар школе

Maрија
Обрадовић

Педагог школе

marijadjordjevicts@gmail.com

Марија
Лепосавић

Шеф рачуноводства

Марија
Ивановић

Психолог

Марија
Милосављевић

Референт за административно-правне послове