Колектив

Помоћно - техничко особље

Радица
Цветковић

Чистач хигијеничар

Габријела
Миљковић

Чистач хигијеничар

Јулијана
Станојчић

Чистач хигијеничар

Снежана
Пршић

Чистач хигијеничар

Горан
Јовановић

Домар

Слађана
Блажарић

Чистач хигијеничар