Колектив

Језичка група предмета

Гордана
Миљковић

Српски језик и књижевност

gordana.miljkovic@vukts.edu.rs

Јелена
Ранђеловић

Српски језик и књижевност

jelena.randjelovic@vukts.edu.rs

Љиљана
Недељковић

Српски језик и књижевност

ljiljana.nedeljkovic@vukts.edu.rs

Биљана
Павловић

Српски језик и књижевност

biljana.pavlovic@vukts.edu.rs

Ана
Шандор

Енглески језик

ana.sandor@vukts.edu.rs

Сузана
Рачић

Енглески језик

suzana.racic@vukts.edu.rs

Лидија
Симеуновић

Енглески и Немачки језик

lidija.simeunovic@vukts.edu.rs

Славица
Топаловић

Француски језик

slavica.topalovic@vukts.edu.rs

Наташа
Џамић

Италијански језик

natasa.dzamic@vukts.edu.rs

Славица
Левић

Латински језик

slavica.levic@vukts.edu.rs

Ана
Митровић

Латински језик

ana.mitrovic@vukts.edu.rs