ГИМНАЗИЈА "ВУК КАРАЏИЋ"


ТРСТЕНИК

Tel: +381(0)37 711 844 | Mail: gimvkts@mts.rs

Site Search


Јавне набавкеДатум објаве: 11.7.2019.године Категорија: Јавна набавка мале вредности
Назив јавне набавке Документација Рок за понуде

 

Реконструкција санитарних чворова

у Гимназији "Вук Караџић" у Трстенику

 

(ЈНМВ 1.3.1/19)

 

Позив за подношење понуде

 

Конкурсна документација

 

Одлука о додели уговора

 

Обавештење о закљученом уговору

 

 

19. 7. 2019. год. до 12:00 часова

 

Отварање понуда:

19. 7. 2019. год. у 12:30 часова

 

Датум објаве: 15.3.2021.године Завршни рачун за 2020. годину