Јавне набавке

Датум објаве: 11. 7. 2019. године Категорија: Јавна набавка мале вредности

Назив јавне набавке Документација Рок за понуде

Реконструкција санитарних чворова у Гимназији "Вук Караџић" у Трстенику

(ЈНМВ 1.3.1/19)

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

19. 7. 2019. год. до 12:00 часова

Отварање понуда:

19. 7. 2019. год. у 12:30 часова