Српски језик и књижевност

Речник

Језик је друштвена категорија, настаје, развија се и мења упоредо са друштвом, што га и дефинише као променљиву категорију.

Промене је у језику једне друштвене заједнице, узроковане су великим друштвеним појавама. Живимо на подручју које су вековима потресали ратови, окупације и миграције. Због свега тога, наш језик је, не ретко, претрпео разне утицаје. Због тога, у нашем језику, има доста позајменица али и оних речи које су се, временом, из објективних разлога, изгубиле, или биле замењене другим речима. Управо то и јесте оно што нас је натерало да направимо један мали речник, у коме ћемо сакупити све оне речи које смо чули, или их, можда, још увек негде чујемо. Време неумољиво носи промене, и ово је наш мали допринос очувању нашег језичког блага!

Погледајте наш Р Е Ч Н И К.